Brug af tolk

Brug af tolk

Her kan fagpersoner få tips og trick til at bruge tolke i samtalen med patienterne.

► Læs mere

Den forberedende del af Strålebehandling

Den forberedende del af Strålebehandling

Kurset giver indsigt og viden om vigtige procedurer og valg i den forberedende del af strålebehandlinger

► Læs mere

Antibiotika – med omtanke for fremtiden

Antibiotika – med omtanke for fremtiden

Der sættes nu ekstra fokus på behandling med antibiotika i nyt e-læringskursus

► Læs mere

Lav e-læring og skab

kompetenceudvikling, mere viden, bedre adfærd, færre fordomme

Vores indsatsområder

Strategiske indsatsområder

Kvalitet og effekt

Det er afgørende, at e-læring er relevant for organisationen, attraktiv for brugerne og har det rette faglige niveau og indhold.

E-læring skal styrke medarbejdernes faglige kompetence, så det i sidste ende kommer patienterne til gode. Derfor vil vi arbejde målrettet med kvalitets- og
effektevaluering – både i forhold til produkt og proces.
Vi vil arbejde med at videreudvikle kvaliteten af e-læring og blended learning, hvor det kan give øget organisatorisk effekt. Dette kan konkret gøres ved at arbejde med forskellige evalueringsmetoder, sikre opdaterede kurser og en systematisk tilgang til at opstille og forfølge mål for e-læringsaktiviteter. Effektmåling er tid- og ressourcekrævende, så derfor vil der være en prioritering af, hvor der arbejdes med effektmåling af e-læring.
For at sikre den organisatoriske forankring af kvalitet og effekt, skal de konkrete initiativer ske i tæt samarbejde mellem enhederne og Region Syd E-læring.


Eksempler kvalitet og effekt

EVALUERING AF MEDICINHÅNDTERING

Evalueringsprojektet har til formål at synliggøre og dokumentere sammenhængen mellem indsatsen og effekten af e-læringen og på baggrund af dette kvalificere den videre indsats der er igangsat i undervisningsforløbet vedrørende medicinhåndtering.

I evalueringsprojektet vil der blive udviklet et brugbart evalueringsdesign, som vil kunne anvendes i lignende projekter.

EFFEKTMÅLING AF E-LÆRING

Siden 2014 har Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) på OUH, i samarbejde med Region Syd E-læring udbudt et e-læringskursus i Transfusionsmedicin for læger.

KIA har i samarbejde med en arbejdsgruppe på OUH, udført før og efter-test, med henblik på at påvise en effekt i læringsudbyttet for de opsatte læringsmål for kurset og sammenlignet blodforbrug før og efter.

EKSISTENTIEL KOMMUNIKATION

Region Syd E-læring vil i 2017 deltage i et blended learning forløb om kommunikation med patienter om eksistentielle problemstillinger. For at undersøge effekten af forløbet vil vi via et feltarbejde observere og analysere sundhedspersonales kommunikation med patienter og pårørende før og efter forløbet.

Skabe samarbejde om e-læring

Ny og eksisterende viden skaber først værdi, når den spredes og finder vej til den praktiske hverdag.

E-læring kan være med til at sikre udbredelse af ny og eksisterende faglig viden i Region Syddanmark. Målrettet samarbejde om e-læring i Region Syddanmark giver mulighed for, at fælles problematikker meningsfuldt kan løses i fællesskab – stadig med mulighed for lokale løsninger. Ambitionen er, at vi gennem øget samarbejde kan sikre, at enhederne i højere grad vil kunne anvende fælles e-læringsmateriale.

Ved henvendelser omkring ny e-læring undersøger vi, om der er et regionalt potentiale for på den måde at skabe den bedst mulige anvendelse af e-læring og udnytte den specialviden, sundhedspersonale ligger inde med på de enkelte enheder.

Ofte starter projekter på enkelte sygehuse, men ved at bruge evaluering og effektmåling kan det skabe grundlag for drøftelse af e-læring på andre sygehuse.

Vi vil sætte fokus på at synliggøre vores portefølje af e-læringskurser, være i tæt kontakt med de øvrige regioner samt gøre aktivt brug af interne netværk samt HR cheferne for at øge kendskabet til e-læring.


Eksempler på samarbejde om e-læring

FRA LOKALE PROJEKTER TIL REGIONAL FORANKRING

Hjertestopkurserne og transfusionsmedicin for læger er gået fra at være lokale kurser på OUH, til kurser der udbydes på flere sygehuse i regionen.

Dette sker gennem mulighed for samarbejde samt lokal tilpasning af indhold til de enkelte sygehuse.

PATIENTRETTET KOMMUNIKATION

Der sigtes mod at lave patientrettede videoer om, hvordan et behandlingsforløb foregår eller hvordan forskellige apparater, fx. en CT-skanner, anvendes.

Disse skal kunne målrettes samtlige sygehuse i Region Syddanmark.

REGIONALT PROJEKT

E-læring i FMK (Fælles medicinkort) er et samarbejde mellem alle enheder i Region Syddanmark og har til formål at understøtte klinikerne i deres arbejde med FMK og at sikre, at de har de fornødne kompetencer og viden til at kunne anvende løsningen korrekt.

Dette skal sikre færre medicineringsfejl, øget patientsikkerhed samt optimere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark.

 

E-læring til patienter

Patienter og pårørende inddrages i tiltagende grad i deres egen behandling.

Region Syd E-læring har som mål at understøtte patienternes viden i forbindelse med konkrete behandlingsforløb og dermed optimere effekten af behandlingen. Region Syd E-læring understøtter tilbud om e-læring og kommunikation på vigtige fokusområder til patienter og pårørende, således at de er optimalt klædt på, før de indgår i behandlingsforløb. Dette har dels det formål at hjælpe patienten til at komme i klinikken, dels det formål for organisationen at frigøre tid til andre opgaver.

Patientrettet e-læring og kommunikation kan både være en del af et e-læringsforløb, som også er rettet mod sundhedspersonale, og dels kommunikation kun målrettet patienter og pårørende. Fagpersoner, der henvender sig med et ønske om at få udviklet eller indkøbt e-læring, der har en patientrettet dimension, bliver prioriteret højt.

Der vil desuden være fokus på inddragelse af patienter og pårørende i selve udviklingen af e-læring, hvor det giver mening.


Eksempler på e-læring til patienter

VIDEN OM STRÅLEBEHANDLING

E-læringsprojektet om strålebehandling for patienter, udarbejdes som orienteringsmateriale. Med e-læring kan vi ved hjælp af videoer og interaktivt materiale give patienterne et indtryk af behandlingen – og dermed forberedepatienten bedst muligt inden opstart af behandlingen.

E- LÆRING OM TELEPSYKIATRI

E-læringen til emnet Telepsykiatrisk hjemmebehandling for patienter, udarbejdes som orientering- og inspirationsmateriale. Kurset er en tilgængelig og praksisnær gennemgang af cases og virkelige patientfortællinger til at afmystificere behandlingsmetoden. Det forbereder den enkelte patient inden opstart af behandlingen.

 

Vores kompetencer

2D animation

2D animation, f.eks. tegnefilm

Video produktion

Drejebog, optagelse og redigering

360 grader video og billeder

Virtual reality i 360 grader

3D modelering

Visualisering via 3D elementer

Manuskript

Opbygning af interessant case

Evaluering

Hjælp til evaluering af kursets effect

Projektstyring

Sikre fremdrift i projektet

Vejledning og undervisning

Afholdelse af kurser og workshops

Udvikling

Produktion af e-læring

Eksempler

Produkter udviklet af Region Syd E-læring

fmk e-læring kursus

FMK (Fælles Medicinkort)

FMK (Fælles Medicinkort)

E-læringskurset i FMK er udviklet til ansatte i Region Syddanmark, med henblik på at højne den grundlæggende viden om brugen af FMK, og hvordan det understøtter det tværsektorielle samarbejde.

 

Målgruppe

E-læringskurset henvender sig til læger samt øvrigt personale med ordinationsret.

Kurset består af en introvideo med fokus på det tværsektorielle samarbejde, samt 6 moduler:

 • Ambulant
 • Indlæggelse
 • Udskrivelse
 • Generelt om FMK og spørgsmål til brug af FMK
 • FMK-prøven.

Modulerne veksler mellem information, instruktionsvideoer og læringsopgaver, hvor brugeren er aktivt deltagende.

Læs mere om kurset og tilmeld dig

Link til kurset i Plan2Learn

 

videokonsultationer e-læring kursus

Videokonsultationer i psykiatrien

Videokonsultationer i psykiatrien

E-læringskurset er for behandlere i psykiatrien, som ønsker at udvide sin tekniske og behandlingsfaglige indsigt i videokonsultationer.

Når kurset er gennemført vil kursisten have gennemgået:

 • brugen af programmet Jabber
 • viden om, hvordan man gennemfører en videokonsultation
 • reflektioner over de kliniske overvejelser, der er relevante i forhold til videokonsultationer

 

Kurset tager ca. 1 time at gennemføre.

E-læringskurset er udarbejdet af Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien Region Syddanmark i samarbejde med Ledelsesakademiet, Koncern HR.

hjertestop e-læring kursus

Hjertestopkursus, niveau 1-3

Hjertestopkursus, niveau 1-3

E-læringskurserne i hjertestopbehandling  er både en teoretisk forberedelse til de praktiske kurser i hjertestopbehandling, og en årlig genopfriskning af medarbejdernes færdigheder.

 

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

 

 

Målgruppe

Niveau 1 henvender sig til alle medarbejdere uden klinisk patientkontakt. Niveau 2 henvender sig til læger, sygeplejersker og øvrigt personale, der administrerer i.v. medicin. Niveau 3 henvender sig til læger og sygeplejersker på hjertestophold.

Indhold

Kurserne præsenterer overlevelseskæden og gennemgår:

 • Forebyggelse af hjertestop (niveau 2+3) og erkendelse af hjertestop og alarmering (niveau 1+2+3)
 • Hjertemassage og indblæsninger (niveau 1+2+3)
 • Brug af avanceret defibrillator (niveau 3) og AED (niveau 1+2+3)
 • Medicinadministration (niveau 2+3) og reversible årsager (niveau 3)
 • Kommunikation og teamsamarbejde (niveau 2+3)

E-læringskurserne er bygget op over en videocase, som viser et typisk forløb i forbindelse med et hjertestop. I de forskellige afsnit veksles mellem video, information og små opgaver, der skal løses.

E-læringskurserne slutter med en test, hvor 18 af 20 spørgsmål skal besvares korrekt for at gennemføre kurset, som tager 30 til 40 minutter i alt.

Læs mere om kurserne (i OUH-version) og tilmeld dig

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3