2. Møde/telefonmøde

På mødet gennemgår vi først og fremmest jeres ansøgning og lader jer uddybe, hvor det er nødvendigt. Her vurderer vi i fællesskab, om E-læring er den rigtige løsning til jeres projekt. 

Efterfølgende giver vi jer en overordnet forklaring og uddybning af, hvordan processen kommer til at se ud fremadrettet. 

Derudover afstemmer vi hinandens forventninger. Det er vigtigt for os, at der ikke opstår mis-forståelser undervejs i processen, og at alle parter i projektet er indforstået med, hvad de siger “ja” til, inden vi går i gang. Dermed er I klar over, hvad I kan forvente af os, og hvilke forvent-ninger vi har til jer.

Såfremt begge parter vælger at gå videre med projektet, underskriver vi en fælles bindende kontrakt for produktionsfasen.