3. Møde

Hvis både I og vi har sagt “ja” til projektet, mødes vi til et nyt møde. Her præsenterer vi vores tanker for jeres projekt i form af en overordnet tidslinje for processens forløb samt nogle udkast til projektets udformning. Sammen med jer tager vi en beslutning om projektets retning, og vi præciserer forventningsafstemningen mellem os med udgangspunkt i jeres projekt.