Brugertest af CFFB

Vi er kollektivt blevet 3 meter højere efter responsen på den seneste brugertest af vores projekt med Center for Fælles Beslutningstagning, for det lader til, at vi ikke er
de eneste, der er begejstrede for produktets opbygning og udformning.

“Mere af det her, tak!”

Responsen lød bl.a. på ”Mere af det her, tak” og ”Det er rigtig godt lavet”, hvilket
vi tager som et stort skulderklap. Vi arbejder hele tiden på at gøre læringen moti-verende og interaktiv. I projektet har vi sørget for at aktivere brugerne ved at få
dem til at reflektere over de udfordringer, de bliver præsenteret for undervejs, og
de mange positive tilbagemeldinger peger på, at brugerne er lige så vilde med det,
som vi er.

Brugertesten er dog ikke bare en anledning til at rose os selv. I forbindelse med brugertesten fik vi nemlig også stillet skarpt på nogle små detaljer, der ikke fungerede for brugerne, som vi ellers havde håbet og ønsket os, de ville. Men det er faktisk meget godt, for det er netop årsagen til, at vi brugertester; vi vil være sikre på, det fungerer for brugerne, inden vi sender det afsted, og når det ikke gør, giver det os muligheden for at gå tilbage og finjustere produktet, så det står helt skarpt. Derud-over giver det os en masse læring, som vi kan tage med videre til det næste projekt.

Nu vender vi tilbage til arbejdsbordet og retter de sidste detaljer til, så vi er klar til den endelige lancering i august.