Inspirationsbesøg hos Åte VR

I slutningen af oktober var vi på inspirationsbesøg hos startup virksomheden Åte VR i Aarhus, som arbejder med Virtual Reality i sundhedssektoren. Her fik vi blandt andet lov til at afprøve et af deres VR-projekter, hvilket gav os en smagsprøve på, hvad teknologien kan bidrage med på nuværende tidspunkt.

Kateteranlæggelse og -pleje

Sammen med afdelingen for tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark har vi netop opstartet et projekt om kateteranlæggelse og -pleje. Projektet har til formål at give grund-læggende kompetenceudvikling til kommunale sygeplejersker og sosu-assistenter i alle 22 kommuner, så de i fremtiden kan varetage ansvaret for pleje og behandling af katetre hos borgerne; En arbejdsopgave som hidtil har ligget hos sygehusene.

Center for Fælles Beslutningstagning

Alt for ofte overlades ansvaret til den sundhedsprofessionelle, når det handler om beslutninger vedrørende patienters behandlingsform – og det er en fejl, hvis man spørger Center for Fælles Beslutningstagning.
Vi har derfor opstartet et projekt med CFFB, som har til formål at træne klinikerne i den fælles beslutningstagning, hvor patienten inddrages på lige fod med klinikeren.