Blended learning: Eksistentiel kommunikation

Sundhedsprofessionelle skal være endnu bedre til at kommunikere med patienter om eksistentielle problematikker, såsom at finde en dybere mening og et håb i den nuværende situation.

Derfor deltager Region Syd E-læring i et blended learning forløb, hvor der udarbejdes en række samtalevideoer og en e-platform, som skal anvendes før, under og efter tilstedeværelseskurset. Desuden bidrager Region Syd E-læring med kvalitative metoder til observation af patientsamtaler før og efter forløbet med det formål at undersøge, om undervisningsforløbet har den tilsigtede effekt. Morten er involveret i planlægningen af undervisningsforløbet, Michael står for videooptagelser og e-platformen, mens Varinka er ansvarlig for det kvalitative studie.

Grundet kontrakter med skuespillere, kan filmene ikke lanceres her på hjemmesiden.

Link til undervisningsforløbet og videoerne: http://www.cfpk.dk/e-laering