Fra idé til produkt

Når I har mod på at komme i gang, kan I her læse mere om, hvordan processen forløber; fra vi hører om jeres idé, til vi sammen har produceret et færdigt produkt.

Selvom processen er individuel og forskellig fra projekt til projekt, følger den overordnet 5 punkter.


Indledende fase


1. Digital ansøgning
Det første skridt i processen er at sende os en ansøgning.
Når vi har modtaget ansøgningen, læser vi den igennem og kontakter jer hurtigst muligt. Her aftaler vi tidspunkt for et uforpligtende møde eller telefonmøde, hvor vi kan drøfte mulighederne for jeres idé.

2. Møde eller telefonmøde
På mødet vil vi gennemgå forskellige ting. 
Først og fremmest gennemgår vi jeres ansøgning og lader jer uddybe, hvor det er nødvendigt. Her vurderer vi i fællesskab, om E-læring er den rigtige løsning til jeres formål. Såfremt vi vælger at gå videre med projektet, giver vi jer en overordnet forklaring og uddybning af, hvordan processen kommer til at se ud. 

Det er vigtigt for os, at der ikke opstår misforståelser undervejs i processen, og at alle parter i projektet er klar over, hvad de siger “ja” til, inden vi går i gang. Derfor afstemmer vi hinandens forventninger på dette møde, så I ved, hvad I kan forvente
af os, og samtidig bliver I klar over, hvad jeres rolle er i processen.


Undervejs i den indledende fase har I til enhver tid mulighed for at trække jer ud ad projektet. Vi forbeholder os desuden retten til at takke “nej” til projektet, hvis vi på dette tidspunkt ikke har arbejdstimer til projektet eller ikke mener, projektet egner sig som E-læring.


Produktionsfase


3. Møde
Hvis både I og vi har sagt “ja” til projektet, mødes vi til et nyt møde. Her præsenterer vi vores tanker for jeres projekt i form af en overordnet tidslinje for processens forløb samt nogle udkast til projektets udformning. Sammen med jer tager vi en beslutning om projektets retning, og vi præciserer forventningsafstemningen mellem os med udgangspunkt i jeres projekt. 

4. Indsamling af faglig information
For at vi kan lave et optimalt og kvalificeret produkt, er vi afhængige af, at vi har
den nødvendige faglige viden til rådighed, som skal videreformidles til brugerne. 
Da I er eksperter på jeres fagområde, er det jeres opgave at indsamle og selektere
i informationerne og udvælge, hvad der er vigtigst at have med.

5. Oplæg
Når vi har modtaget de relevante informationer fra jer, starter vi produktionen.
Vi ønsker, at I får et produkt, I er tilfredse med. Derfor holder vi et oplæg for jer
og præsenterer vores arbejde, når vi har en beta-version af produktet klar. 
Her har I mulighed for at give respons, så vi kan tilrette og optimere produktet.


Produktionsfasen er ikke en lineær proces. Undervejs som vi udvikler projektet, efterspørger vi løbende respons fra jer, så vi opnår det bedst mulige produkt. Derudover laver vi løbende brugertests, så vi er sikre på, at produktet fungerer
optimalt i praksis. Punkt 3-5 gentager sig derfor ofte mange gange.