E-læring til patienter

Patienter og pårørende inddrages i tiltagende grad i deres egen behandling.

Region Syd E-læring har som mål at understøtte patienternes viden i forbindelse med konkrete behandlingsforløb og dermed optimere effekten af behandlingen. Region Syd E-læring understøtter tilbud om e-læring og kommunikation på vigtige fokusområder til patienter og pårørende, således at de er optimalt klædt på, før de indgår i behandlingsforløb. Dette har dels det formål at hjælpe patienten til at komme i klinikken, dels det formål for organisationen at frigøre tid til andre opgaver.

Patientrettet e-læring og kommunikation kan både være en del af et e-læringsforløb, som også er rettet mod sundhedspersonale, og dels kommunikation kun målrettet patienter og pårørende. Fagpersoner, der henvender sig med et ønske om at få udviklet eller indkøbt e-læring, der har en patientrettet dimension, bliver prioriteret højt.

Der vil desuden være fokus på inddragelse af patienter og pårørende i selve udviklingen af e-læring, hvor det giver mening.


Eksempler på e-læring til patienter

VIDEN OM STRÅLEBEHANDLING

E-læringsprojektet om strålebehandling for patienter, udarbejdes som orienteringsmateriale. Med e-læring kan vi ved hjælp af videoer og interaktivt materiale give patienterne et indtryk af behandlingen – og dermed forberedepatienten bedst muligt inden opstart af behandlingen.

E- LÆRING OM TELEPSYKIATRI

E-læringen til emnet Telepsykiatrisk hjemmebehandling for patienter, udarbejdes som orientering- og inspirationsmateriale. Kurset er en tilgængelig og praksisnær gennemgang af cases og virkelige patientfortællinger til at afmystificere behandlingsmetoden. Det forbereder den enkelte patient inden opstart af behandlingen.