Kvalitet og effekt

Det er afgørende, at e-læring er relevant for organisationen, attraktiv for brugerne og har det rette faglige niveau og indhold.

E-læring skal styrke medarbejdernes faglige kompetence, så det i sidste ende kommer patienterne til gode. Derfor vil vi arbejde målrettet med kvalitets- og
effektevaluering – både i forhold til produkt og proces.
Vi vil arbejde med at videreudvikle kvaliteten af e-læring og blended learning, hvor det kan give øget organisatorisk effekt. Dette kan konkret gøres ved at arbejde med forskellige evalueringsmetoder, sikre opdaterede kurser og en systematisk tilgang til at opstille og forfølge mål for e-læringsaktiviteter. Effektmåling er tid- og ressourcekrævende, så derfor vil der være en prioritering af, hvor der arbejdes med effektmåling af e-læring.
For at sikre den organisatoriske forankring af kvalitet og effekt, skal de konkrete initiativer ske i tæt samarbejde mellem enhederne og Region Syd E-læring.


Eksempler kvalitet og effekt

EVALUERING AF MEDICINHÅNDTERING

Evalueringsprojektet har til formål at synliggøre og dokumentere sammenhængen mellem indsatsen og effekten af e-læringen og på baggrund af dette kvalificere den videre indsats der er igangsat i undervisningsforløbet vedrørende medicinhåndtering.

I evalueringsprojektet vil der blive udviklet et brugbart evalueringsdesign, som vil kunne anvendes i lignende projekter.

EFFEKTMÅLING AF E-LÆRING

Siden 2014 har Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) på OUH, i samarbejde med Region Syd E-læring udbudt et e-læringskursus i Transfusionsmedicin for læger.

KIA har i samarbejde med en arbejdsgruppe på OUH, udført før og efter-test, med henblik på at påvise en effekt i læringsudbyttet for de opsatte læringsmål for kurset og sammenlignet blodforbrug før og efter.

EKSISTENTIEL KOMMUNIKATION

Region Syd E-læring vil i 2017 deltage i et blended learning forløb om kommunikation med patienter om eksistentielle problemstillinger. For at undersøge effekten af forløbet vil vi via et feltarbejde observere og analysere sundhedspersonales kommunikation med patienter og pårørende før og efter forløbet.