Ansøg om e-læring

Har I brug for at lave e-læring til en afdeling, en enhed eller hele regionen? Så læs her! Region Syd E-læring kan hjælpe jer med at lave e-læringskurser og gøre undervisningen digital. E-læring er et effektivt middel til kompetenceudvikling rettet mod vores løsning af opgaver i Region Syddanmark. Det er en spændende mulighed og et nyttigt alternativ til undervisningsformer, der kræver fysisk tilstedeværelse på et bestemt tidspunkt.

Hvad koster det?

Region Syd E-læring er puljefinansieret i forhold til vores arbejdstimer. Det vil sige, at I som bestiller af e-læring ikke skal betale for vores arbejdstid. Der kan dog komme ekstraudgifter til eksterne leverandører af fx professionel speak eller videoproduktion – og selvfølgelig den arbejdstid I skal lægge i projektet som en forudsætning for at skabe det faglige indhold i e-læringskurset.

Hvad skal jeg bidrage med?

For at udvikle e-læring af høj kvalitet, er det en forudsætning, at der er ledelsesmæssig opbakning, at du afsætter tid til møder undervejs i processen, leverer indholdsmaterialer til e-læringskurset samt giver feedback og hjælper med at teste kurset.

Hvordan kommer jeg i gang?
Klik her for at udfylde ansøgningen

Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningen så udførligt som muligt.

Derefter vil vi kontakte dig for nærmere aftale indenfor en uge. Du er også velkommen til at kontakte en af konsulenterne i teamet

Når vi har holdt et indledende møde, udarbejder Region Syd E-læring en kontrakt, som alle parter forpligter sig til at overholde, samt en overordnet tids- og procesplan for projektet.

Hvem ejer kurset?

Når kurset er færdigt, er det din og Region Syd E-lærings fælles ejendom. Du kan videresælge kurset, og indtægter fra salget tilfalder din arbejdsplads og Region Syd E-læring. Da Region Syd E-læring er en regional enhed, vil andre sygehusenheder og institutioner i Region Syddanmark også kunne anvende e-læringskurset.

Hvordan anvendes kurserne?

Plan2Learn er Region Syddanmarks elektroniske kursuskatalog, hvor kursisterne også kan tage E-læringskurser. Fordelen ved at bruge e-læringsmodulet er, at du kan trække statistik på kursisterne og dermed dokumentere, at de har taget kurset.

Kurserne kan anvendes i ubegrænset tid og af et ubegrænset antal medarbejdere.

E-læringskurset kan sagtens opdateres, når der opstår behov for det. Du er forpligtet til at gennemgå kurset for faglige rettelser mindst én gang årligt, og orientere Region Syd E-læring om rettelser. Vi opdaterer herefter kurset.

Vi ser frem til at høre fra dig.