Designprocessen

En forudsætning for god e-læring er, at der afsættes tid til, at fagpersoner kan opstille faglige mål og skabe fagligt indhold, begreber og metoder. Indholdet skal understøttes af spændende pædagogiske metoder og tekniske muligheder. Der skal med andre ord være samspil mellem faglighed, pædagogik og teknik.

Udvikling af e-læring er en dynamisk proces med disse faser:

 

I den INDLEDENDE DIALOG defineres bl.a. målet, målgruppen, hvilke kompetencer, der skal opnås gennem e-læring, samt praktiske anliggender.

Design af det FAGLIGE INDHOLD sker både via workshops med deltagelse af fagpersoner og Region Syd E-læring, og via selvstændigt arbejde med det faglige materiale, som bliver sendt rundt til faglig høring. Slutmålet for designfasen er at ende ud med en detaljeret drejebog, der tydeligt beskriver kursets indhold og opbygning.

I UDVIKLINGSFASEN fortsættes med at omsætte det faglige indhold til e-læring, optage video og foto, afprøve grafiske løsninger, indtale speak, osv. Produktionen skal løbende og afslutningsvis testes hos potentielle brugere.

Når kurset er klar, skal det IMPLEMENTERES ved at gøre det tilgængeligt for målgruppen og kommunikere det ud via relevante kanaler.

Der laves aftaler om EVALUERING af e-læring og blended learning for at undersøge kursisters tilfredshed, læring og hvilken effekt, det har haft. Evaluering skal bruges fremadrettet.

Design af e-læring er ikke en lineær proces; ofte er der behov for at springe mellem faserne. Det betyder at både fagpersoner og Region Syd E-læring forpligter sig til at være med i hele processen.