Nyheder

 • Vi står sammen mod COVID-19
  Vi samarbejder i øjeblikket med landets øvrige regioner om at opkvalificere det sundhedsfaglige personale ved hjælp af digital undervisning, så de kan stå sikkert og trygt i frontlinjen mod COVID-19.
 • Nye moduler til socialområdets introduktionsprogram
  Det sociale læringsakademis kursus udvides snart med yderligere 3 moduler, der omhandler håndtering af dokumentation i praksis, generel informationssikkerhed og sundhed på socialområdet.
 • Akutte somatiske tilstande
  Vi har netop lanceret læringsspillet om akutte somatiske tilstande, som vi har lavet i et tæt samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark i løbet af 2019.
 • Filmoptagelser med CFFB
  Torsdag d. 21. november var vi på Kolding Sygehus for at lave filmoptagelser til en interaktiv film, der skal bruges i vores projekt med Center for Fælles Beslutningstagning. Foruden vores E-læringsteam deltog også to skuespillere samt Charlotte og Lisbeth fra Center for Fælles Beslutningstagning.
 • Inspirationsbesøg hos Åte VR
  I slutningen af oktober var vi på inspirationsbesøg hos startup virksomheden Åte VR i Aarhus, som arbejder med Virtual Reality i sundhedssektoren. Her fik vi blandt andet lov til at afprøve et af deres VR-projekter, hvilket gav os en smagsprøve på, hvad teknologien kan bidrage med på nuværende tidspunkt.
 • Kateteranlæggelse og -pleje
  Sammen med afdelingen for tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark har vi netop opstartet et projekt om kateteranlæggelse og -pleje. Projektet har til formål at give grundlæggende kompetenceudvikling til kommunale sygeplejersker og sosu-assistenter i alle 22 kommuner, så de i fremtiden kan varetage ansvaret for pleje og behandling af katetre hos borgerne; En arbejdsopgave som hidtil har ligget hos sygehusene.
 • Center for Fælles Beslutningstagning
 • Brandskolen
  Vi har, sammen med landets øvrige regioner, fået til opgave at producere en ny version af Brandskolen, da den gamle version udgår i udgangen af 2020.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev