Muligheder med e-læring

Tænk på en undervisningssituation, du har deltaget i, hvor der blev formidlet faglig viden, uden nogen form for dialog med deltagerne. Du kendte til en del af indholdet i forvejen og havde tankerne rettet mod noget helt andet, mens andre ikke havde forudsætningerne for at deltage. Du havde ovenikøbet brugt lang tid på kørsel og planlægning. Hvorfor ikke bruge e-læring i stedet for?

Hvornår er det gavnligt at anvende e-læring?

E-læring kan anvendes enten til selvstudier eller som en integreret del af eksempelvis tilstedeværelsesundervisning og sidemandsoplæring. På den måde kan vi kombinere de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb, så læring og effekt optimeres. Ved at anvende e-læring som forberedelse til et forløb kan vi sikre et fælles fagligt fundament, som giver mulighed for mere dialogbaseret tilstedeværelsesundervisning. Det kan også bruges som repetition efter et forløb. E-læring kan være godt til at formidle faktuel viden indenfor fx lovgivning og sundhed, procedurer som arbejdsgange og kliniske systemer, samt til at fortælle personlige historier fra ansatte, patienter og pårørende i sundhedssektoren. E-læring er fleksibelt i forhold til tid og sted og kan tilgodese forskellige måder at huske og lære på.

…Men hvad skal DU være opmærksom på?

E-læring er ikke løsningen på alle uddannelsesmæssige udfordringer. Det er vigtigt, at vi hele tiden tager kritisk stilling til, om e-læring skal inddrages eller ej i en given sammenhæng. Hvis diskussion, holdninger og praktiske øvelser fra hverdagssituationer er det fundamentale, er e-læring isoleret set ikke den rette måde at undervise på. Desuden er udvikling af e-læring forholdsvis tidskrævende, så derfor bør en større målgruppe tænkes ind. E-læring kræver mere selvdisciplin af deltagerne, og der en række praktiske omstændigheder, der skal være i orden: der skal stilles computere og support til rådighed, medarbejderne skal have den nødvendige arbejdstid til kurset, og der skal være klare aftaler om, hvornår e-læring skal gennemføres, samt hvordan der følges op på det lærte.