Grundsten i e-læring

Grundstenen for god e-læring er meget mere end digitale produktioner bundet i ekspertise indenfor det teknologiske paradigme. Hvis vi skal lykkes med at skabe succesfulde e-læringsmaterialer, så skal vi have selve skabelsesprocessen (udviklingen) for øje. En forudsætning for god e-læring er, at der er samspil mellem det faglige-, pædagogiske samt teknologiske paradigme.

 

Det faglige paradigme

Det faglige paradigme, i form af indholdet, spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelse af hvilket som helst e-læringsmateriale. Det faglige paradigme dækker over:

  • Indkredsning af basisfagligt indhold, faglige begreber og faglige metoder
  • Opstilling af faglige mål (læringsmål) og distribution af det basisfaglige indhold

Dog skal vi være opmærksomme på, at indhold i sig selv ikke kan stå alene. Indholdet bør bearbejdes og understøttes af pædagogiske metoder, der dikterer hvordan indholdet bedst muligt bliver formidlet, i forhold til målgruppen.

Det pædagogiske paradigme

Det pædagogiske paradigme, har i modsætning til fagparadigmet, fokus på hvordan e-læring kan understøtte de lærendes læreprocesser. Dette gælder både de psykologiske, erhvervsmæssige og faglige forhold. Det pædagogiske paradigme dækker over:

  • Indkredsning af de lærendes erfaringer; forudsætninger og forventninger
  • Brug af erfaringspædagogiske metoder og opgaver, der tager udgangspunkt i de lærendes egne faglige og personlige erfaringer

Hovedfokus er derfor, at indholdet fra det faglige paradigme, bør bearbejdes og understøttes af metoder der dikterer hvordan indholdet bliver formidlet, baseret på målgruppens erfaringer. Dette set i erkendelsen af, at mennesker oftest ikke påvirkes af oplysninger/informationer i sig selv, men nærmere måden hvorpå den bliver præstenteret.

Det teknologiske paradigme

Et særligt unikt karakteristika som gør computeren aldeles velegnet til videnskonstruktion, sammenlignet med traditionelle medier, er muligheden for interaktivitet. Hvor det traditionelle mediebillede ses som værende overvejende massekommunikation, muliggør de nye medier helt nye muligheder for at målrette og tilpasse indholdet alt efter aktørens feedback. Det teknologiske paradigme dækker over:

  • Teknisk produktion af materialet (programmering & multimedieproduktion)
  • Implementering, drift og afrapportering til Learning Management systemer

Et andet trumfkort er, at digitale medier er multimodale. Computermediet kan præsentere indhold gennem tekst, billeder, lyde, video, animationer, simulationer og hyperlinks. Disse modaliteter kan bruges til at matche brugerens præferencer. I e-læringssammenhæng er det særligt anvendeligt, og gennem skabelsen af interaktion i en kombination af forskellige modaliteter, opstår en synergi effekt, hvor aktøren bliver involveret i læringsmaterialet.

Succesfuld e-læring beror på samspil mellem paradigmerne

En forudsætning for god e-læring er, at alle paradigmer tænkes ind i udviklingsprocessen. Ingen af paradigmerne kan stå alene. Det faglige indhold skal understøttes af pædagogiske principper, for at sikre at indholdet formidles til den pågældende målgruppes færdigheder samt forventninger. Det teknologiske paradigme skal understøtte det pædagogiske paradigme, og gennem multimodale virkemidler, interaktioner samt feedback mekanismer, skabe unikke værdifulde virtuelle læringsmiljøer.

Det tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper (Det sundhedsfaglige personale, e-læringsudviklere og e-læringskonsulenter), er derfor essentiel for, at vi kan tilgodese de enkelte paradigmer, og derved skabe e-læring af høj kvalitet, for at sikre at vi lever op til vores mål om, at skabe værdifulde virtuelle læringsmiljøer.