Den forberedende del af Strålebehandling

Den forberedende del af Strålebehandling

Strålebehandlingen og Radiofysisk Laboratorium på OUH har det seneste halvandet år udarbejdet et e-læringsprogram i et samarbejde mellem hospitalsfysikere, stråleterapeuter og E-læring i koncern HR Region Syd.

Formål
Kurset vil give indsigt og viden om vigtige procedurer og valg i den forberedende del, som har betydning for patientens dosisplan samt øge forståelsen af arbejdsgangen i den forberedende del, således flowet i den behandlende del optimeres.

Målgruppe
E-læringen er målrettet stråleterapeuter og S-radiografer ansat på OUH i den behandlende del af strålebehandlingen og nye uddannelseslæger i afdeling R, som ikke har været i strålebehandlingen før.

Kurset er opbygget af 4 større emner
1. Forberedelse, fiksation og simulering
2. Skanningstyper: CT (inkl. 4D), MR, PET og fusionering
3. Dosisplanlægning: Grundbegreber, indtegning, dosisplanlægning og udfordringer under planlægning. Undervisningen tager udgangspunkt i dosisplanlægningsprogrammet Pinnacle
4. Plankontrol: Kontrol af dosisplaner, måling af planer

Læs mere om kurset og tilmeld dig