FMK (Fælles Medicinkort)

FMK (Fælles Medicinkort)

E-læringskurset i FMK er udviklet til ansatte i Region Syddanmark, med henblik på at højne den grundlæggende viden om brugen af FMK, og hvordan det understøtter det tværsektorielle samarbejde.

 

Målgruppe

E-læringskurset henvender sig til læger samt øvrigt personale med ordinationsret.

Kurset består af en introvideo med fokus på det tværsektorielle samarbejde, samt 6 moduler:

  • Ambulant
  • Indlæggelse
  • Udskrivelse
  • Generelt om FMK og spørgsmål til brug af FMK
  • FMK-prøven.

Modulerne veksler mellem information, instruktionsvideoer og læringsopgaver, hvor brugeren er aktivt deltagende.

Læs mere om kurset og tilmeld dig

Link til kurset i Plan2Learn