IATA Packer Training

IATA Packer Training

Skal du pakke eller mærke farligt gods emballager til flytransport?

HR Arbejdsmiljøfunktionen (Odense Universitetshospital) har i samarbejde med Region Syd E-læring udarbejdet et online kursus i reglement for forsendelse af farligt godt, i henhold til IATA category 1/2.

 

Indhold

Efter kurset vil deltageren være i stand til at vurdere sit ansvar, pakke og afmærke emballager og derved medvirke til lovlige flytransporter og rettidig levering.

Indhold (Category 1/2) med fokus på forsendelser af diagnostiske prøver

  • IATA lovgivningen
  • De enkelte aktørers ansvar i transportkæden
  • Mærkning og pakning
  • Uddannelsesbehov i virksomheden
  • Lempelser/undtagelser
  • Eksamen
    – Eksamen omfatter kun forsendelser af diagnostiske prøver (UN 3373) med og uden tøris (UN1845)
Læs mere om kurset og tilmeld dig

IATA Packer Training