Maksimale Ventetider

Maksimale Ventetider

E-læringskursus for lægesekretærer og patientforløbskoordinatorer samt læger som arbejder med patientløb, der er omfattet af ventetidsgarantien ifølge bekendtgørelsen om maksimale ventetider for kræft m.v. 

E-læringskurset i Maksimale Ventetider er udarbejdet i et samarbejde mellem afdeling for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse OUH og Region Syd E–læring, Koncern HR, Region Syddanmark.

Baggrund

OUH ønsker at fastholde fokus på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider bl.a. ved, at læger, lægesekretærer og patientforløbskoordinatorer på kræftafdelingerne gennemfører e-læringskursus for at sikre at arbejdsgangene i klinikken understøtter overholdelsen af bekendtgørelsen. Kurset er målrettet lægesekretærer, læger og patientforløbskoordinatorer på kræftafdelingerne samt Radiologiske afdelinger.

Formål

Formålet med e-læringskurset er at sikre, at lægerne på primært kræftafdelingerne har den fornødne viden til at sikre, at arbejdsgangene ude på afdelingerne understøtter overholdelsen af bekendtgørelsen om maksimale ventetider, og dermed sikre dokumentation for at patienternes ventetidsrettigheder overholdes.

Indhold

Kurset gennemgår indholdet i bekendtgørelsen for maksimale ventetider, ligesom der fortælles om forskellen på overholdelse af maksimale ventetider for kræft ift. forløbstiderne for kræftpakkeforløbene. Herudover er der en række spørgsmål i forhold til fx arbejdsgange når maksimale ventetider ikke kan overholdes.

Kurset har en varighed på ca. 25 minutter.

Læs mere om kurset og tilmeld dig

Maksimale Ventetider