Medicinhåndtering for studerende (OUH)

Medicinhåndtering for studerende

E-læringskursus for sygeplejestuderende ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

E-læringskurset i Medicinhåndtering er et redskab rettet mod almen medicinhåndtering. Kurset er udarbejdet i et samarbejde mellem afdeling for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse OUH og Region Syd E–læring, Koncern HR, Region Syddanmark.

 

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

 

Baggrund

Medicinhåndtering er forbundet med risiko for fejl. Fejlmedicinering kan være alvorlig og i værste tilfælde have dødelig udgang for patienten. I flere tilfælde skyldes fejlmedicinering, at sikkerhedsprocedurer og arbejdsgange ikke overholdes.

Formålet med kurset, er at den studerende opnår en teoretisk viden og de nødvendige kliniske kompetencer der skal til, for at varetage en sikker håndtering af lægemidler.

Indhold

Kurset er delt op i et introduktionsmodul samt et fiktivt patientforløb indeholdende seks moduler: Medicinrummet, lægemiddelordination, lægemiddeldispensering, lægemiddeladministration, observation af virkning og bivirkning, overflytning af patient. Alle moduler tager udgangspunkt i følgende punkter:

  • Den studerendes ansvar og kompetence
  • Patientsikkerhed (de fem trin og indretning, værnemidler, hygiejne og adfærd i medicinrummet).
    Overvejelser der skal gøres, i forbindelse med medicinhåndtering
  • Hvert modul er holdt op mod den studerendes ansvar og kompetence, patientsikkerhed, overvejelser i forbindelse med medicinhåndtering samt dokumentation.

Materialet understøttes af billeder taget på Infektionsmedicinsk afdeling OUH, skærmoptagelser fra Cosmic, interaktive opgaver samt et animationsunivers.

Kurset har en varighed på ca. 1½ time.

 

Læs mere om kurserne (i OUH-version) og tilmeld dig

Medicinhåndtering for studerende på OUH