Patient- og pårørendesamarbejde i psykiatrien

Patient- og pårørendesamarbejde i psykiatrien

Dette e-inspirationsmodul giver inspiration og viden om patient- og pårørendesamarbejdet i Psykiatrisygehuset.  Du kan blandt andet se en video med en patient og en pårørende, som fortæller om deres oplevelser med psykiatrien. Desuden kan du for eksempel høre om tavshedspligt og samtykke.

 

Målgruppe

E-inspirationsmodulet henvender sig til alle medarbejdere i Psykiatrisygehuset. Du kan se det alene eller sammen med kolleger, fx på personale- eller temamøder. E-inspirationsmodulet lægger op til refleksion og drøftelse.

E-inspirationsmodulet varer cirka 30 minutter i fuld længde. Du kan også vælge at se udvalgte sekvenser.

Her kan du afspille kurset

Link til kurset i Plan2Learn