Sammen om velfærd

Sammen om velfærd

Filmen handler om hvorledes Kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark samarbejder om velfærd til borgerne.

For første gang har parterne forpligtet sig til at lave kompetenceudvikling på tværs af sektorerne. Det betyder at lige fra uddannelsesstart til arbejdet i praksis har vi fokus på faglighed og tværfaglighed i forhold til borgerne.
Visionen er at uddanne ledere og medarbejdere til at skabe sammenhæng mellem sektorer og arbejde mere tværfagligt til gavn for borgeren.

I kan se mere materiale her: www.sammenomvelfaerd.nu

 

Målgruppen

Den primære målgruppe er lederne i de deltagende organisationer, sekundært medarbejdere.