Sorter dit Skrald

Sorter dit Skrald

… Eller Skralde Kurt flegner!

Baggrund

Hvor er det nu lige man skal smide den brugte transfusionspose ud? Og hvad med patientens havregrød, som patienten har spist til middag? Og hvad med den brugte kanyle?

Et sengeafsnit genererer alverdens affald i løbet af en dag. Forkert håndtering af affaldet kan både medføre utilsigtede hændelser (UTH’ere) og miljøpåvirkning. I et forsøg på at komme problematikken med affaldssorteringen til livs, har vi I samarbejde med personale fra Intensivafsnittet (A710) på Vejle Sygehus, udviklet et skraldespil, hvor man skal hjælpe Skralde Kurt med at sortere en stor bunke af affald.

Formål

Formålet med spillet er, at ansatte på Intensiv A710 får øget kendskab til affaldssortering, og i højere grad efterlever sygehusets retningslinjer for korrekt håndtering og sortering af affald.

Indhold

Spillet består af en stor bunke affald som skal sorteres. Undervejs giver Skralde Kurt formativ feedback på hvor godt (eller dårligt) brugeren klarer sig. Skralde Kurt giver undervejs tips, tricks, velmente skideballer og minuspoint, når brugeren sorterer affaldet forkert.

Spillet har en varighed på ca. 10 minutter.

Læs mere om kurset og tilmeld dig

Sorter dit Skrald – SLB