Transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin i Region Syddanmark

En interaktiv opdatering af retningslinjer for blodtransfusion gennem virtuelle patientforløb

Formål

I Danmark har vi en lang tradition for et højt forbrug af blodkomponenter. Faktisk har Danmark i en lang årrække haft verdens højeste forbrug i forhold til indbyggertallet, og Sundhedsstyrelsen har af flere omgange opfordret læger til at være mere påholdende med at give blodtransfusioner.

E-læringskurserne i transfusionsmedicin skal bidrage til at øge kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med transfusionsbehandling for:

  • At sikre den bedst mulige behandling af patienterne – også når det handler om håndtering af blodkomponenter
  • At minimere risikoen for utilsigtede hændelser i forbindelse med blodtransfusion
  • At alle der håndterer blod og blodkomponenter kender og følger de rette procedurer
  • At alle der håndterer blod og blodkomponenter er opmærksomme på mulige risici ved blodtransfusion
  • At imødekomme ønsket om en forstærket undervisningsindsats vedrørende håndtering af blod og blodkomponenter
Målgruppe

Kurset er lavet i to versioner:

  • Transfusionsmedicin for sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer der varetager transfusionsbehandling
  • Transfusionsmedicin for læger, er for kliniske læger uanset anciennitet
Om kurset

Begge programmer består af moduler til træning i kliniske beslutninger baseret på gældende vejledninger og foreliggende evidens. I løbet af programmerne tilbydes der links til behandlingsvejledninger og artikler.

E-læringskurserne er udviklet i et tæt samarbejde mellem Syddansk transfusionsvæsen, Klinisk Immunologisk Afdeling (OUH) & Region Syd E-læring.

 

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

 

Kurserne opdateres årligt med nye moduler og links til nye vejledninger og artikler m.m.