Blended learning: Tidlig opsporing af begyndende sygdom

Region Syd E-læring deltager i et tværsektorielt projekt omkring forebyggelse af akutte indlæggelser af ældre borgere.

Målgruppen er ca. 4.000 ansatte i hjemmeplejen i 4 kommuner på Fyn, og e-læring og opfølgningsmøder skal sikre, at de har kompetencerne til at observere forandringer hos borgerne og er i stand til at handle korrekt. I e-læringskurset gennemgår man et interaktivt caseforløb hos en ældre borger. Morten er projektleder, og Michael har taget fotos.

Kurset er blevet færdigudviklet i februar 2018 og kan afspilles her.