Vi står sammen mod COVID-19

Sygehusene i hele landet oplever i øjeblikket et forøget pres på grund af COVID-19-patienter, der optager sengepladser, respiratorer og ikke mindst sundhedsfaglige hænder. Samti-dig er der en risiko for, at personalet ikke kan følge med, hvis epidemien for alvor eksploderer. Det kan og skal vi undgå.

Vores primære arbejdsopgave i Region Syd E-læring er til daglig at udvikle digital undervisning til og i samarbejde med det sundhedsfaglige personale. Det gælder selvfølgelig også i en tid som denne, hvor behovet for hurtig og effektiv kom-petenceudvikling til sundhedspersonalet er større end nor-malt. Vi har derfor været nødt til at sætte dele af vores dag-lige produktion midlertidigt på pause for at kunne prioritere udarbejdelsen af den nødvendige digitale undervisning i forbindelse med behandlingen af COVID-19-patienter.
Det samme gør sig gældende i landets øvrige regioner. Vi arbejder alle på højtryk for at sikre, at sundhedspersonalet hurtigst muligt kan tilegne sig den nødvendige viden, der skal til, for at de kan stå sikkert i frontlinjen og give borgerne den behandling, de har eller får brug for.

I en tid som denne nyder vi godt af et stærkt samarbejde mellem landets regioner, for selvom vi arbejder hurtigt, foku-serer vi også på at arbejde effektivt. Vi deler derfor vores

produktioner på tværs af landet gennem det fælles netværk for E-læringscentre i regionerne, ELIR. De har i forbindelse med situationen med COVID-19 oprettet en fælles indgangs-portal, som alle har adgang til, uanset hvilken region man hører til. Portalen fører videre til de respektive regioners hjemmesider, hvor alle produktioner ligger tilgængelige til brug i egen region. Dermed undgår vi, at det samme uddan-nelsesmateriale bliver lavet flere gange og sikrer dermed også, at vores ressourcer bliver brugt fornuftigt.

Klik her for at se produktionerne fra Region Syddanmark.