Forandringsledelse i hverdagen

Ledelse af forandring er et grundvilkår i den daglige ledelsesgerning. Overalt i Region Syddanmark foregår der større og mindre organisatoriske forandringsprocesser.

Arbejdet med simulering af en forandring, teori og deltagerrefleksioner oversættes og anvendes i forhold til de konkrete forandringsprocesser, som du som leder er en del af. Fokus på kurset vil være træning af dit repertoire i forhold til forandringsledelsens mange aspekter.

Kurset er et intensivt og praksisorienteret forløb, der tager udgangspunkt i ledelse af forandringer og af de medarbejdere, der bliver påvirket af forandringerne. Igennem introduktion og træning med et praktisk forandringsledelsesværktøj, arbejdes der med simulation af en konkret case udviklet til sygehusverdenen og overføring af læring til egen praksis

 

Pris: 3.500,-
Prisen er inklusiv fuld forplejning på dagen.

Se kurset på plan2learn