Sundhedsjura

Få opdateret dit kendskab til og forståelse for grundlæggende juridiske principper indenfor sundhedsjura om patientens rettigheder og sundhedspersonalets pligter.

Med udgangspunkt i den kliniske hverdag, får du på kurset ‘Sundhedsjura’ et indgående kendskab til sundhedslovgivningen og de etiske dilemmaer der opstår i spændingsfeltet mellem lovgivning og praksis.

Formålet med kurset er at give dig operationelle værktøjer til at håndtere de praktiske udfordringer, der opstår i dagligdagen i samarbejde med andre faggrupper og i forhold til patienter og pårørende.

 

Undervisningen er tilrettelagt med oplæg, som skal bidrage til at give kursisterne et indblik i emnet og relevante problemstillinger og dilemmaer i forbindelse hermed samt mulighed for at stille spørgsmål til og diskutere disse.

 

Pris: 1.750,-
Prisen er inklusiv fuld forplejning på dagen. Morgenmads buffet fra 8.30 – 9.00

Se kurset på plan2learn