Brandskolen

Brandskolen, som vi kender den, er ved at
få den helt store make-over. Årsagen til dette er, at webformatet, som kurset hidtil har været understøttet af, udgår ved udgangen af 2020. Dette vil betyde, at vi herefter ikke længere vil kunne tage kurset. Der er derfor et aktuelt behov for en ny version.

I samarbejde med de øvrige regioner har vi fået til opgave at producere den nye Brandskolen, som skal hjælpe med at sikre, at alle medarbejdere på tværs af regionerne har den fornødne viden om brand og brandsikkerhed.


Den nye Brandskolen kommer til at adskille sig fra den gamle version, idet kurset inddeles efter og tilpasses regionernes tre hovedområder: somatik, psykiatri/social-området og stab. Her vil brugeren kun skulle gennemgå den del af kurset, der hører under deres enkelte område.

Dette resulterer i, at kursets varighed halveres i forhold til det gamle.
Kurset kommer til at bestå af en kort teoretisk introduktion efterfulgt af en række målrettede cases inden for brugerens område. Til sidst afsluttes kurset med gode råd til, hvordan man forebygger brand.