Få produceret E-læring

E-læringsprocessen fra idé til produkt

Processen fra vi hører om jeres idé, til vi sammen har produceret et færdig produkt kan overordnet inddeles i 5 punkter fordelt på den indledende fase og produktionsfasen.


Den indledende fase

Den indledende fase består af en digital ansøgning og et uforpligtende møde, hvor vi sammen finder ud af, om E-læring er den rigtige løsning for jer.

Undervejs i den indledende fase har I til enhver tid mulighed for at trække jer ud ad projektet. Vi forbeholder os desuden retten til at takke “nej”, hvis vi på dette tidspunkt ikke har arbejdstimer nok eller ikke mener, projektet egner sig som E-læring.

1. Digital ansøgning

Det første skridt i processen er at sende os en ansøgning.
Når vi har modtaget ansøgningen, læser vi den igennem og kontakter jer hurtigst muligt. Her aftaler vi tidspunkt for et uforpligtende møde eller telefonmøde, hvor vi kan drøfte mulighederne for jeres idé.

2. Møde/telefonmøde

På mødet gennemgår vi først og fremmest jeres ansøgning og lader jer uddybe, hvor det er nødvendigt, og sammen skaber vi et overblik over de udfordringer og ønsker, I har.

Undervejs i denne samtale opstår der ofte idéer og behov, som slet ikke drejer sig om træning eller kompetenceudvikling, og som derfor ikke kan løses med E-læring. Men det gør ikke noget. Det er netop dét, samtalen er til for. Hvis udfordringerne i højere grad ligger ved miljøet eller motivationen hos de enkelte medarbejdere, hjælper vi gerne med vejledning til andre tiltag, der kan gøres. Der kan også være tilfælde, hvor E-læring med fordel kan bruges til at supplere øvrige tiltag. Alt det finder vi ud af til dette møde.

Når vi har afklaret, om E-læring er den rigtige løsning til jeres behov, giver vi jer en overordnet forklaring på og uddybning af, hvordan processen kommer til at se ud fremadrettet. 

Derudover bruger vi noget tid på at afstemme hinandens forventninger. Det er vigtigt for os, at der ikke opstår misforståelser undervejs i processen, og at alle parter i projektet er indforstået med, hvad de siger “ja” til, inden vi går i gang. Dermed er I klar over, hvad I kan forvente af os, og hvilke forventninger vi har til jer.

Såfremt begge parter vælger at gå videre med projektet, underskriver vi en fælles bindende kontrakt for produktionsfasen.


Produktionsfasen

Produktionsfasen opstartes, når vi har underskrevet en fælles, bindende kontrakt. Denne fase består af møder, indsamling af faglig information og oplæg.

Vi ved en masse om, hvordan brugerne lærer bedst. Derfor står vi for den tekniske udvikling, produktion og opsætning af produktet. Men vi kan ikke lave et produkt uden indhold. Vi har brug for jeres faglige viden, så vi sikrer, at slutbrugerne opnår den korrekte, ønskede læring. Undervejs i produktionen efterspørger vi derfor løbende respons fra jer på det faglige indhold samt på produktets udformning, så produktet bliver, som I ønsker det.

Derudover brugertester vi produktet op til flere gange ved hjælp af udvalgte personer fra målgruppen. På baggrund af den respons, vi får fra jer og slutbrugerne, videreudvikler og tilretter vi produktet. Produktionsfasen er derfor en dynamisk proces, hvor punkt 3-5 gentages mange gange.

Læs mere om, hvordan vi brugertester.

3. Møde

Hvis både I og vi har sagt “ja” til projektet, mødes vi til et nyt møde. Her kortlægger vi i fællesskab de konkrete idéer til, hvad målgruppen fremover skal gøre. Derudover præsenterer vi vores tanker for jeres projekt i form af en overordnet tidslinje for processens forløb samt nogle udkast til projektets udformning. Sammen med jer tager vi en beslutning om projektets retning, og vi præciserer forventningsafstemningen mellem os med udgangspunkt i jeres projekt. 

4. Indsamling af faglig information

For at vi kan lave et optimalt og kvalificeret produkt, er vi afhængige af, at vi har den nødvendige faglige viden til rådighed, som skal videreformidles til brugerne. Da I er eksperter på jeres fagområde, er det jeres opgave at indsamle og selektere i informationerne og udvælge, hvad der er vigtigst at have med. Det er jeres opgave at indsamle eller skabe det faglige indhold, der skal til for at kunne udføre de konkrete idéer (se punkt 3) i praksis.

5. Oplæg

Når vi har modtaget de relevante informationer fra jer, starter vi produktionen.
Vi ønsker, at I får et produkt, I er tilfredse med. Derfor holder vi et oplæg for jer og præsenterer vores arbejde, når vi har en beta-version af produktet klar. Her har I mulighed for at give respons, så vi kan tilrette og optimere produktet.
Sammen lægger vi os fast på en prototype, som vil danne grundlaget for den efterfølgende udvikling.


Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Ansøg om E-læring

Ansøg om E-læring