Ansøg om E-læring

Det er fedt, at I er klar til at komme i gang! For at sikre jer den bedst mulige proces, er der dog lige nogle nogle enkelte ting, vi vil sikre os, I har på plads – eller som minimum overvejet – inden I sender jeres ansøgning afsted.

Godkendelse fra leder

Det tager tid at lave digital læring af høj kvalitet. Derfor er det en forudsætning, at I har ledelsesmæssig opbakning, så I kan få afsat de nødvendige arbejdstimer til projektet. Inden I sender ansøgningen afsted til os, skal I derfor sikre jer en godkendelse fra jeres leder. Såfremt dette ikke er muligt, må vi desværre afvise jeres ansøgning.


Etablering af arbejdsgruppe

Det er en forudsætning for projektet, at I etablerer en arbejdsgruppe, som skal stå for indsamling, selektering og udvikling af fagligt indhold. Inden I sender jeres ansøgning, skal I som minimum have overvejet, hvem der skal være en del af jeres arbejdsgruppe.

Til brug i tværorganisatorisk samarbejde

Inden projektets start er det en god idé at overveje, om der kan være andre afdelinger på tværs af organisationen, som kan have gavn af det materiale, I ønsker produceret, da det kan være relevant at have disse med i arbejdsgruppen.

Som del af et forløb

Vi anbefaler altid, at den digitale undervisning indgår som del af et forløb, hvor brugerne får mulighed for at afprøve deres nye viden i praksis. I bør derfor overveje, om materialet skal indgå som en del af et længere forløb – og hvordan dette i så fald vil se ud.


Så skulle vi vist have det hele på plads.
Vi glæder os til at læse jeres ansøgning!


Hvis du har brug for lige at se spørgsmålene igennem,
vende dem med dine kollegaer eller snakke med din leder om dem,
inden du sender ansøgningen afsted, kan du finde spørgsmålene,
vi beder dig besvare, nedenfor.