Nye moduler til socialområdets introduktionsprogram

Vi er i øjeblikket i gang med at udvide Det sociale læringsakademis kursus “Introduktion til nyansatte” med yderligere 3 moduler. Disse omhandler håndtering af dokumentation i praksis, generel informationssikkerhed og sundhed på socialområdet.

Det samlede kursus kommer i alt til at bestå af 10 moduler, hvis formål er at supplere den øvrige introduktion til nye medarbejdere på arbejdspladsen. De enkelte moduler kommer samtidig til at fungere som et opslagsværk, som også eksisterende medarbejdere kan bruge til at finde informationer i.