Nyheder

Kompetenceudvikling og opkvalificering i kateteranlæggelse og -pleje
Vi står sammen mod COVID-19
Interaktivt læringsspil til psykiatrien
previous arrow
next arrow
Slider
 • Vejledninger i Cisco Webex
  Cisco Webex er blevet valgt som det foretrukne program, når medarbejdere i regionen skal afholde virtuelle møder. Programmet findes i to udgaver: Webex Meetings og Webex Teams. IT-afdelingen i Regionshuset har lavet en oversigt over webex-programmerne samt vejledninger i funktionerne. Derudover er der produceret en online guide til de mest basale funktioner i Cisco Webex.
 • Digital undervisning til det kommunale sundhedspersonale
  Det nære sundhedsvæsen har været på dagsordenen i flere år med et ønske om at skabe et mere sammenhængende og kvalitetssikret behandlingsforløb for borgerne i Region Syddanmark. I praksis betyder det, at det kommunale sundhedspersonale skal trænes og oplæres i arbejdsopgaver, der tidligere har været varetaget af sygehusene. En af disse opgaver er kateteranlæggelse og -pleje.
 • E-læring til EPJ SYD
  I forbindelse med produktionen og implementeringen af EPJ SYD har vi fået til opgave at producere E-læring, der skal instruere brugerne i, hvordan de benytter det nye system.
 • Vi står sammen mod COVID-19
  Vi samarbejder i øjeblikket med landets øvrige regioner om at opkvalificere det sundhedsfaglige personale ved hjælp af digital undervisning, så de kan stå sikkert og trygt i frontlinjen mod COVID-19.
 • Brugertest af CFFB
  Vi har haft vores projekt med CFFB igennem den sidste brugertest, og vi er tårnhøje af stolthed over responsen! Nu mangler vi blot nogle smårettelser og justeringer, så vi kan blive klar til at sende lanceringen i luften i august.
 • Nye moduler til socialområdets introduktionsprogram
  Det sociale læringsakademis kursus udvides snart med yderligere 3 moduler, der omhandler håndtering af dokumentation i praksis, generel informationssikkerhed og sundhed på socialområdet.
 • Akutte somatiske tilstande
  Vi har netop lanceret læringsspillet om akutte somatiske tilstande, som vi har lavet i et tæt samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark i løbet af 2019.
 • Filmoptagelser med CFFB
  Torsdag d. 21. november var vi på Kolding Sygehus for at lave filmoptagelser til en interaktiv film, der skal bruges i vores projekt med Center for Fælles Beslutningstagning. Foruden vores E-læringsteam deltog også to skuespillere samt Charlotte og Lisbeth fra Center for Fælles Beslutningstagning.
 • Inspirationsbesøg hos Åte VR
  I slutningen af oktober var vi på inspirationsbesøg hos startup virksomheden Åte VR i Aarhus, som arbejder med Virtual Reality i sundhedssektoren. Her fik vi blandt andet lov til at afprøve et af deres VR-projekter, hvilket gav os en smagsprøve på, hvad teknologien kan bidrage med på nuværende tidspunkt.
 • Kateteranlæggelse og -pleje
  Sammen med afdelingen for tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark har vi netop opstartet et projekt om kateteranlæggelse og -pleje. Projektet har til formål at give grundlæggende kompetenceudvikling til kommunale sygeplejersker og sosu-assistenter i alle 22 kommuner, så de i fremtiden kan varetage ansvaret for pleje og behandling af katetre hos borgerne; En arbejdsopgave som hidtil har ligget hos sygehusene.
 • Center for Fælles Beslutningstagning
  Alt for ofte overlades ansvaret til den sundhedsprofessionelle, når det handler om beslutninger vedrørende patienters behandlingsform – og det er en fejl, hvis man spørger Center for Fælles Beslutningstagning. Vi har derfor opstartet et projekt med CFFB, som har til formål at træne klinikerne i den fælles beslutningstagning, hvor patienten inddrages på lige fod med klinikeren.
 • Brandskolen
  Vi har, sammen med landets øvrige regioner, fået til opgave at producere en ny version af Brandskolen, da den gamle version udgår i udgangen af 2020.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev