Ofte stillede spørgsmål

Hvor lang tid tager det at få et produkt?

Vi oplever desværre, at mange bliver overraskede over processens varighed. Det skyldes ofte manglende indsigt i, hvordan processen forløber, og hvad den indebærer. Vi anbefaler derfor, at I læser vores materiale om processen fra idé til produkt igennem, inden I sender os en ansøgning.

Processens varighed afhænger i høj grad af produktet og dets størrelse. Det siger næsten sig selv, at jo større og mere avanceret produktet skal være, des længere tid tager det at udvikle. Som udgangspunkt skal I dog forvente, at processen tager mellem 6 måneder til 2 år fra I ansøger, til I står med et færdigt produkt.

Derudover er det vigtigt at understrege, at et stærkt samarbejde er altafgørende for en god proces. Jo hurtigere vi kan få respons og faglig information fra jer, des hurtigere kan vi vende tilbage og videreudvikle produktet.


Hvad koster det?

Region Syd E-læring er delvist grund- og puljefinansieret. Det betyder, at vi ved projektets opstart udarbejder en samarbejdsaftale, hvor det fremgår, hvilken medfinansiering I skal bidrage med. Jeres største udgift er dog de arbejdstimer, I som faglige ansvarlige skal bruge på at deltage i workshops, give respons og skabe det faglige indhold til E-læringsmaterialet. Derfor er det afgørende, at jeres leder har godkendt de nødvendige arbejdstimer, I skal sætte af til projektet.

Vi gør derudover opmærksom på, at der kan komme udgifter til eksterne leverandører af f.eks. speak eller videoproduktion.


Hvem ejer rettighederne til produktet?

Når produktet er færdigt, er det din afdeling og Region Syd E-lærings fælleseje. Materialet kan videresælges til de øvrige regioner. Indtægterne herfra vil i så fald tilfalde både din arbejdsplads og Region Syd E-læring. 

Da Region Syd E-læring er en regional enhed, gør vi opmærksom på, at øvrige sygehusenheder og institutioner i Region Syddanmark vil kunne anvende
E-læringsmaterialet uden beregning.


Hvem kan anvende E-læringsmaterialet?

Når produktet er færdigudviklet, bliver det tilgængeligt i Region Syddanmarks elektroniske kursuskatalog, Plan2Learn. Her er det muligt at trække statistik på kursisterne og dermed dokumentere, at de har gennemført kurset. Kurserne på platformen kan anvendes i ubegrænset tid af et ubegrænset antal medarbejdere.

Såfremt der opstår behov for det, er det muligt at opdatere produktet løbende. Det eneste, det kræver, er, at I kontakter os. I er desuden forpligtede til at gennemgå kurset for faglige rettelser mindst en gang årligt og orientere os om disse, så vi kan opdatere materialet.