Den Syddanske Forbedringsmodel

Den Syddanske Forbedringsmodel er en vigtig indsats i Region Syddanmark og indeholder væsentlige aspekter af ledelses- og organisationsudvikling.

Læs mere

Har du brug for

et udviklingsforløb for dit ledelsesteam?, et proceskonsulentforløb?, en strategiproces?, individuelle samtaler?, en organisationsanalyse?, en temadag?, et oplæg om ledelse?,

Konsulentydelser

Ledelse

Vi understøtter udvikling af lederrollen, ledelsesrummet samt udvikling af den praksisnære ledelse. Det gør vi i tæt dialog med den enkelte leder eller det enkelte ledelsesteam.


Vi understøtter at ledelsesudvikling for regionens ledere finder den optimale balance mellem at understøtte jeres organisations nuværende efterspørgsel og behov for ledelse samt forudse og forme tilbud, som matcher fremtidens ledelsesbehov.

Vi tilbyder:
• Skræddersyede udviklingsforløb for ledere og ledelsesteams
• Personlig ledelsessparring

Vores mål er at bidrage med skarp ledelsesfaglighed og visionær tænkning, så vi kan være med til at lægge sporene til fremtidens ledere og ledelse i Region Syddanmark.

Organisation

Det er en central ledelsesopgave konstant at holde fokus på sikker drift. Samtidig skal der fokus på at udvikle og udfordre vores måde at organisere arbejdet på.

Derfor er organisationsudvikling et vigtigt værktøj til at sikre vores mål for borgerne og patienterne i Region Syddanmark.
Ledelserne i Region Syddanmark skal kunne tænke og agere strategisk – med stor fokus på involvering af medarbejdernes idéer og input. Det er vores medarbejdere, der arbejder tættest med borgere, patienter og pårørende. Derfor bliver medarbejdernes trivsel afgørende for løsningen af kerneopgaven.
Ledelsesakademiet tilbyder skræddersyede forløb til organisationsudvikling hos jer. Med skræddersyet mener vi, at vi tager udgangspunkt i jeres lokale behov og kontekst.
Vi har gode og relevante erfaringer inden for mange områder, som du kan læse mere om i de følgende overskrifter.

Strategi

I Ledelsesakademiet understøtter vi strategiprocesser, som sikrer, at vores opgaver løses bedst på lang sigt.

Det kræver, at vi ved, hvorfor vi som organisation er sat i verden. Vi skal kende vores mission og kerneopgave, men vi skal også kunne tydeliggøre, hvad vi vil – vores visioner for fremtiden. Strategi er afgørende for at sikre kerneopgaven og visionerne.
Det er et særligt vilkår at praktisere strategi i en offentlig organisation, fordi målene kan være mange. De mange mål afspejler de mange interesser og interessenter.
I Ledelsesakademiet har vi erfaringer med strategiprocesser på alle ledelsesniveauer.

Fokus i vores konsulentarbejde er både udvikling og implementering af den nødvendige strategi med en rettidig involvering af de aktører, der bliver vigtige for at lykkedes med strategien.

Undervisningsforløb

Udvikler én eller flere personer i fleksibelt forløb

Temadage

Planlægning temadage, indenfor et område efter jeres ønske

Proceskonsulentforløb

Et forløb til forbedring af jeres processer i en fleksibel tidsperiode

Strategiprocesser

Support i udvikling af jeres strategi

Oplæg/foredrag

Hjælp til facilitering af foredrag

Arbejdsgangsanalyser

Få et servicetjek på arbejdsgange i jeres andeling og inputs til forbedringer