Den Syddanske Forbedringsmodel

Vi understøtter udviklingen og implementeringen af Den Syddanske Forbedringsmodel. Vi tilbyder konsulentydelser rettet mod de forandringsprocesser, som forbedringsmodellen sætter gang i, vi har en medarbejder udlånt til KPO-teamet på OUH og vi understøtter socialområdet i udviklingen af deres forbedringsmodel.