Ledelses- og organisationsudvikling


Henrik Voldsgaard
Chefkonsulent,
Teamkoordinator
Lars Bo Jespersen Stenderup
Ledelseskonsulent
Berit Holm
Ledelseskonsulent

☏ 20 59 89 57
Berit.Holm@rsyd.dk
Christian Borg Lauritzen
Ledelseskonsulent

☏ 24 80 34 85
cbl@rsyd.dk
Henriette Berdel Kaae
Ledelseskonsulent
Peter Bach Wolf
Ledelseskonsulent
Birgitte Kornerup Jørgensen
Ledelseskonsulent

☏ 29 31 94 10
bkj@rsyd.dk
Rikke Bach Pedersen
Ledelseskonsulent
Pernille Højgaard
Ledelseskonsulent

☏ 24 63 05 77
peh@rsyd.dk
Ebbe Vej
Ledelseskonsulent

☏ 24 62 26 07
Ebbe.Vej@rsyd.dk
Torben Petersen
Ledelseskonsulent
Nadia Pedersen
Studentermedhjælper
Kiki Mikkelsen
Ledelseskonsulent

☏ 50 59 17 05
Kiki.Mikkelsen@rsyd.dk

 


Region Syddanmark
HR Ledelsesakademiet

Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf.: 7663 1000