Ledelses- og organisationsudvikling


Henrik Voldsgaard
Chefkonsulent,
Teamkoordinator
Lars Bo Jespersen Stenderup
Ledelseskonsulent
Berit Holm
Ledelseskonsulent

☏ 20 59 89 57
Berit.Holm@rsyd.dk
Christian Borg Lauritzen
Ledelseskonsulent

☏ 24 80 34 85
cbl@rsyd.dk
Henriette Berdel Kaae
Ledelseskonsulent
Line Rosengaard
Ledelseskonsulent
John Fredensborg Lassen
Ledelseskonsulent

☏ 24 62 87 06
jfl@rsyd.dk
Peter Bach Wolf
Ledelseskonsulent
Birgitte Kornerup Jørgensen
Ledelseskonsulent

☏ 29 31 94 10
bkj@rsyd.dk
Rikke Bach Pedersen
Udviklingskonsulent
Pernille Højgaard
Ledelseskonsulent

☏ 24 63 05 77
peh@rsyd.dk
Ebbe Vej
Ledelseskonsulent

☏ 24 62 26 07
Ebbe.Vej@rsyd.dk
Torben Petersen
Ledelseskonsulent
Nadia Pedersen
Praktikant

 


Region Syddanmark
HR Ledelsesakademiet

Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf.: 7663 1000