Ledelse af forandringer

At få forandringer til at lykkes effektivt og hurtigt har stor betydning for trivslen og for at udføre kerneopgaven bedst muligt. Forandringerne kan være alt fra mindre justeringer til omfattende ændringer. Forandringer er en del af dagligdagen i Region Syddanmark, det er derfor vigtigt at tackle forandringerne bedst muligt og undgå, at de bliver alt for komplicerede. Derved sikres der mest mulig energi til at udføre kerneopgaven overfor patienter, borgere og pårørende. Som leder har du en stor rolle i at få forandringerne tilrettelagt, gennemført og implementeret på en måde, der skaber følgeskab, og I hurtigst mulig er i gang med det nye.

 

Hvad tilbyder vi?
  • Udvikling og design af processerne før, under og efter forandringen
  • Rådgivning og tilrettelæggelse af kommunikationen i forandringsprocesser
  • Tilrettelæggelse og facilitering af involverende workshops
  • Inddragelse af forskellige værktøjer f.eks. Changesetter
  • Rådgivning ifm design af ny organisation