Udvikling af ledelsesteams

Ledelse er noget, I skaber sammen

Udvikling af ledelsesteams er et forløb, hvor organisationen står overfor nye udfordringer, og hvor der er et ønske om at løfte ledelsesteamets evne til at tackle det nye. Det kan også være, at I ønsker at give ledelsesteamet et servicetjek, så I står stærkere i fremtiden.

Det kan både være forløb med et enkelt ledelsesteam samt forløb for et større område med mange ledelsesteams, der skal agere på tværs. Alle niveauer kan være inddraget – fra topledelse til funktionsledelse.

Der arbejdes både med at udvikle den enkeltes ledelseskompetence samt udvikling af ledelsesteamet og organisationen.

Eksempler på indhold i forløb:
 • Hvordan løser I de konkrete aktuelle udfordringer, som I står overfor?
 • Hvad er det store billede af jeres fremtidige udfordringer? Hvor skal I hen?
 • Hvordan styrker I hinandens potentialer – og får mest mulig ud af det?
 • Hvordan kan I arbejde tættere sammen, opnå stærkere relationer og skabe fælles solide resultater?
 • Hvordan sikrer I en bedre koordinering mellem jer?
 • Hvordan tager I åbne dialoger om uenigheder med hinanden, uden at I får bøvl i relationen?
 • Hvordan får I mere effektive møder og beslutninger?
 • Hvad er den enkeltes udviklingsplan?
 • Hvordan kan I give hinanden bedre sparring, feedback og hjælp i hinandens områder?
Hvad tilbyder vi?
 • Forløb, der løber over en længere periode, og som er skræddersyet ud fra jeres behov. Vi arbejder med “virkeligheden” dvs. opgaver, der alligevel skal løses. Forløbet indeholder ofte personlig sparring til de enkelte ledere.
 • Supervision af ledelsesteam
 • Inddragelse af profiler: JTI, Hogan eller Insights Discovery