Talentudvikling

Udvikling af talenter er afgørende for at tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere i Region Syddanmark. Det gælder både specialister generelt og ledelsestalenter.

Ved udvikling af talenter er der brug for en tydelighed ift. de strategiske intentioner. Derudover er det vigtigt, at selve udvælgelsen er transparent, herunder hvad der karakteriserer talenter, og sidst men ikke mindst god ledelse af talenterne.

Al talentudvikling skal understøtte Region Syddanmarks fremtid.

Se film om SYDTALENT 2018

 

Hvad tilbyder vi?
  • Konkretisering af behovet for talentudvikling i jeres område herunder at udvikle en talentstrategi
  • Tilrettelæggelse, udvælgelse, gennemførelse og opfølgning af skræddersyede talentprogrammer
  • Individuel talentudvikling
  • Sparring ift. ledelse af talenter