Organisation

Det er en central ledelsesopgave konstant at holde fokus på sikker drift. Samtidig skal der fokus på at udvikle og udfordre vores måde at organisere arbejdet på.

Derfor er organisationsudvikling et vigtigt værktøj til at sikre vores mål for borgerne og patienterne i Region Syddanmark.
Ledelserne i Region Syddanmark skal kunne tænke og agere strategisk – med stor fokus på involvering af medarbejdernes idéer og input. Det er vores medarbejdere, der arbejder tættest med borgere, patienter og pårørende. Derfor bliver medarbejdernes trivsel afgørende for løsningen af kerneopgaven.
Ledelsesakademiet tilbyder skræddersyede forløb til organisationsudvikling hos jer. Med skræddersyet mener vi, at vi tager udgangspunkt i jeres lokale behov og kontekst.
Vi har gode og relevante erfaringer inden for mange områder, som du kan læse mere om i de følgende overskrifter.