Samarbejde og trivsel

Godt og produktivt samarbejde øger trivslen, og det er afgørende for at kunne skabe værdi i dagligdagen. Når der arbejdes med samarbejde og trivsel, er det altid med afsæt i kerneopgaven.

Som leder kan du stå i en situation, hvor det kan være svært selv at løse det. Det kan være svært at finde ud af, hvad det handler om, samt hvilke tiltag der skal sættes i værk. Det er vigtigt, at der hurtigt bliver taget fat, når det knirker i samarbejdet, og trivslen halter.

 

Hvad tilbyder vi?
  • Ledelsessparring
  • Tilrettelæggelse, afholdelse og opfølgning af skræddersyede forløb. Trods god forberedelse af et forløb, er det ikke usædvanligt, at forhold, som ikke var synlige fra start, dukker op undervejs, og forløbet skal justeres.
  • Dialog og konfliktmægling både mellem enkeltpersoner og grupper
  • Facilitering og sparring ift. opfølgning på MTU
  • Træning og oplæg om effektive møder