Udvikling af kerneopgaven

At have en fælles forståelse af jeres kerneopgave er en mulighed for dig som leder at styrke den fælles motivation på arbejdspladsen, hvor patienternes, borgernes og de pårørendes behov sættes i centrum. For at arbejdet med kerneopgaven skal have en effekt, skal den omsættes i praksis. Så det er ikke nok, kun at definere den med ord. At få fundet sin kerneopgave kan være en hjælp til mere produktivt og smidigt samarbejde og optimering af processer i dagligdagen.

Vi arbejder ud fra 4 dimensioner: samskabende tilgang, forståelse af målgruppen, værdiskabelsen og ambitionerne.

I Region Syddanmarks HR har vi udviklet en pakke ”Sæt kerneopgaven i spil”, hvor du kommer igennem 3 trin ift. arbejdet med kerneopgaven. Se mere

Hvad tilbyder vi?
  • Vi tilrettelægger og faciliterer  ”Sæt kerneopgaven i spil”
  • Vi faciliterer og giver sparring ift. arbejdet med jeres kerneopgave
  • Vi hjælper med at få gjort kerneopgaven operationel
  • Vi tilrettelægger og faciliterer opfølgning på arbejdet med kerneopgaven