Strategi

I Ledelsesakademiet understøtter vi strategiprocesser, som sikrer, at vores opgaver løses bedst på lang sigt.

Det kræver, at vi ved, hvorfor vi som organisation er sat i verden. Vi skal kende vores mission og kerneopgave, men vi skal også kunne tydeliggøre, hvad vi vil – vores visioner for fremtiden. Strategi er afgørende for at sikre kerneopgaven og visionerne.
Det er et særligt vilkår at praktisere strategi i en offentlig organisation, fordi målene kan være mange. De mange mål afspejler de mange interesser og interessenter.
I Ledelsesakademiet har vi erfaringer med strategiprocesser på alle ledelsesniveauer.

Fokus i vores konsulentarbejde er både udvikling og implementering af den nødvendige strategi med en rettidig involvering af de aktører, der bliver vigtige for at lykkedes med strategien.