Den Syddanske Forbedringsmodel

Region Syddanmark har gennem årene konstant forsøgt at finde og lære af de bedste sundhedsvæsener i verden. Vi har søgt inspiration hos svenskerne, englænderne, hollænderne og skotterne. Men først da vi stiftede bekendtskab med amerikanerne i sundhedsorganisationen Virginia Mason Medical Center i Seattle, Washington, fandt vi et system, som har et dokumenteret højt niveau for produktivitet, kvalitet og omkostningsstyring, ikke bare for enkelte år, men kontinuerligt gennem mere end 10 år.

Hensigten med udviklingen af Den Syddanske Forbedringsmodel er, at den skal skabe grundlaget for forbedringer, der primært er til gavn for patienterne, men også for organisationen.

Perspektivet i Den Syddanske Forbedringsmodel er, at det syddanske sundhedsvæsen bliver en robust organisation i et velfærdssamfund under forandring, og at vi kan fastholde positionen som en økonomisk set veldrevet og ressourceeffektiv forretning, der leverer de bedste ydelser til patienterne.

Det centrale omdrejningspunkt er ’Hvad der giver værdi for patienten’. Derfor fokuserer forbedringsarbejdet på at forbedre værdistrømmene, så de resulterer i et forbedret output for patienten og for organisationen.

Der er fokus på ledelse i forhold til at understøtte forbedringsarbejdet og gennemførelsen samt fastholdelsen af de konkrete forbedringer. Ledelsen skal allokere de nødvendige ressourcer til forbedringsarbejdet og fjerne forhindringer for implementering og fastholdelse.

Erfaringerne i USA er, at stort set alle løsninger på uhensigtsmæssigheder i driften findes af medarbejderne selv. Derfor drives forbedringsarbejdet af medarbejderne, så de er involverede i at udvikle og implementere forbedringer i deres eget arbejde.

 

Hvad tilbyder vi?
  • Sparring og styring af implementering af Den Syddanske Forbedringsmodel
  • Sparring om ledelsesopgaven i forbindelse med forbedringsarbejdet
  • Observationer af praksis som forberedelse til forbedringsworkshops
  • Oplæg om Den Syddanske Forbedringsmodel