Målstyring

Gode transparente mål giver fokus og retning samt medvirker til en klar forventningsafstemning. Det er en løbende læringsproces at sætte mål, som kan være drivkraften til at motivere og give mening for den enkelte. Dernæst er det vigtigt at have styr på om kompetencer, ressourcer, planer og rammer er tilstede for at kunne opnå målene.

Balancen er at opstille passende antal klare, aktuelle og motiverende mål, der er målbare, så I ved, hvornår I er i mål og kan fejre det.

Når målene skal identificeres, udvælges og fastlægges, kan I vælge forskellige tilgange til processen eksempelvis top-down eller buttom-up.

Fremtidens datadrevne ledelse fokuserer på at analysere, hvordan man skaber øget performance og engagement samt reducere antallet af medarbejdere, der forlader Regionen. Data bruges til at skabe nye indsigter, processer og ydelser, der understøtter strategien og kerneopgaven. Der kan eksempelvis være tale om performance mål, der er fremadrettede og understøtter udnyttelse af medarbejdernes potentialer fremfor, at det at sammenligne sig med andre, kommer i fokus.

 

Hvad kan vi tilbyde?
  • Sparring ift. at udpege de vigtigste mål
  • Sparring, tilrettelæggelse, facilitering af implementering og revidering af mål i organisationen