Strategiprocesser

Mission, vision og strategi

Det er vigtigt med en klar og tydelig retning, som daglige initiativer og ledelse er bundet op på. Når mission, vision og strategi står klart og er meningsfuld for den enkelte, er der skabt god forudsætning for, at det øger trivslen. Samtidig øger det mulighederne for at være produktiv. Men kun hvis strategien er omsat konkret til hverdagen.

Står du/I overfor at skulle udarbejde ny eller revidere jeres mission og vision eller strategi, er det vigtigt at tænke over, hvilket omfang af involvering der er behov for.

 

Effektfuld implementering

Når nu I har gjort jer umage med at udarbejde mission, vision og strategi, er faldgruben, at efter de er blevet præsenteret, går gassen lidt af processen og den konkrete implementering til dagligdagen udebliver. Det er vigtigt at have en stærk plan for at få strategien omsat til klare aftaler i dagligdagen – det inkluderer også for opfølgning.

 

Hvad tilbyder vi?
  • Sparring ifm planlægning af missions- og visions- samt strategiarbejdet
  • Tilrettelæggelse, facilitering og udarbejdelse af strategiprocesser – herunder mission og vision samt implementering og opfølgning. Eksempelvis via top-down, involverende og innovative processer
  • Sparring og facilitering ifm at diskutere og implementere kodeks og værdier