Ledelse på distancen

Corona har ændret vores måder at arbejde på, og ledelse på distancen er blevet en særlig disciplin for mange chefer i Region Syddanmark. Nogle medarbejdere oplever faglig og mental afmatning efter en lang periode med hjemsendelse og virtuelle samarbejdsformer. Samtidig fordrer ledelse på distancen en højere grad af tydelig ledelse og medarbejderinvolvering i opgaveløsningen. Fremadrettet vil distanceledelse sandsynligvis blive endnu mere udbredt end i dag. Derfor er der brug for, at vi i fællesskab kan gøre hinanden klogere på god distanceledelse, og hvad vi skal være opmærksomme på i forebyggelse af mistrivsel.

På denne side kan du finde inspirationsmateriale i form af e-læring, videoer og litteratur, samt teste dine ledelsesstile i et læringsspil med fokus på ledelse på distancen.  


Inspirationsmateriale til dig som leder


Test din ledelsesstil med læringsspillet

ActeeChange

ActeeChange er et virtuelt læringsspil om at lede komplekse forandringsprocesser i organisationer. Du får adgang til to læringsspil om ledelse under CoVid-19. I spillene bliver du stillet overfor forskellige ledelsesdilemmaer, som giver dig indsigt i din håndtering af ledelsesudfordringer og dine ledelsesstile i en tid med hjemsendelse, nye arbejdsfællesskaber og ændrede vilkår for opgaveløsning.

Del din viden


Hvis du har ideer til materiale, som kan være værdifuldt for dine chefkollegaer, er du meget velkommen til at sende en mail til os.