Ledelse på distancen

Ledelse på distancen er en særlig disciplin for mange chefer i Region Syddanmark. Corona-krisen fordrer mere ledelse på distancen og en højere grad af medarbejderinvolvering i opgaveløsningen. Fremadrettet vil distanceledelse sandsynligvis blive endnu mere udbredt end i dag. Derfor er der brug for, at vi i fællesskab kan gøre hinanden klogere på god distanceledelse.

På denne side kan du tilmelde dig gratis ledernetværksmøder samt finde inspirationsmateriale i form af  videoer og litteratur.  

Inspirationsmateriale til dig som leder


Deltag i virtuelle ledelsesnetværk


Er du interesseret i at udveksle erfaringer med chefkolleger om ledelse på distancen i lyset af Corona-krisen? Så er det virtuelle ledernetværk måske noget for dig. Tilbuddet er i første omgang for chefer og stabschefer.

HR Ledelsesakademiet inviterer til deltagelse i virtuelle ledernetværk. Du får mulighed for at udveksle erfaringer, tips og tricks om ledelse på distancen

– og at blive inspireret af andres erfaringer og ideer i den helt særlige arbejdssituation, som vi aktuelt befinder os i. Du kan gratis deltage i virtuelle netværksmøder, som foregår via Cisco Webex Meetings. Læs mere om netværksmøder nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig via Plan2learn.

Del din viden


Hvis du har ideer til materiale, som kan være værdifuldt for dine chefkollegaer, er du meget velkommen til at sende en mail til os.