Om HR Ledelsesakademiet

HR Ledelsesakademiet er en del af Koncern HR og består af Konsulentteamet, Region Syd E-læring og Kursus- og Supportteamet. Vores vision er at være det foretrukne valg inden for ledelse, læring og udvikling i Region Syddanmark. Afdelingen består af 23 medarbejdere.

Konsulentteamet understøtter ledelses- og organisationsudvikling i Region Syddanmark gennem konsulentydelser og understøttelse af strategiske initiativer.

Region Syd E-læring udvikler e-læringskurser og anden digital undervisning. Derudover producerer teamet blended learning som en understøttende del i undervisningen af Region Syddanmarks ansatte.

Kursus- og Supportteamet udbyder og medvirker til udvikling af kurser og efteruddannelse i Region Syddanmark. Teamet yder desuden administrativ bistand i forbindelse med tilrettelæggelse og koordinering af kurser.